Edukacja

Opis działalności

Od początki istnienia wielką uwagę przywiązujemy do edukacji. Realizujemy programy i projekty trafiające do żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, a także szkół średnich. Implementujemy nowe technologie do procesu nauczania, a placówki własne i  partnerów stanowią naszą wizytówkę reprezentując wysoki poziom.
Tel.: 669616697, 605886757,