Działalność B+R

Charakterystyka Działalności

Działalność B+R w naszym wykonaniu rozpoczeła się jako naturalne następstwo umiejętności zdobytych podczas funkcjonowania firmy na przestrzeni lat. Celem jej uruchomienia jest świadczenie usług pomagających w zaspokojeniu potrzeb klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresach działalności naszych partnerów. Firma SNART szuka miejsca do rozwoju i dywersyfikacji przychodów poprzez poszerzanie działalności o budowę intelignetnych systemów przyszłości, a także prac mających na celu tworzenie nowych wynalazków ułatwiających codzienne funkcjonowanie.                                                                                                                                                                                  W tym celu rozpoczeliśmy współpracę z przedstawicielami Uniwerwsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademi Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a także Politechniki Warszawskiej. Bagaż doświadczeń naszej kadry pozwala realnie spoglądać w przyszłość pod kątem rozwoju i wdrażania ciekawych rozwiązań oferowanych przez nas i naszych klientów.